Meditation för att hjälpa dig ta nästa steg

IMG_3835

Detta är en enkel meditation som kan hjälpa dig att ta nästa steg där du behöver det i ditt liv. Läs först igenom hela meditationen så att du känner till de olika stegen. Sitt eller ligg sedan bekvämt, och beräkna ca 10 minuter för hela övningen.

Den situation du befinner dig i just nu är ett exakt resultat av vad du känner till om dig själv och om världen. Du har använt all kunskap du haft tillgång till för att skapa ditt liv, och resultatet är den livssituation du upplever just nu.

Ta först några ögonblick och visa uppskattning för dig själv för allt positivt du har skapat. Sitt med detta och känn det snarare än tänk på det. Det är DU som har skapat detta positiva.

Bli sedan medveten om något i ditt liv som du vill förändra men inte vet hur du ska göra. Hur känns din kropp när du fokuserar på detta, jämfört när du alldeles nyss fokuserade på det positiva? Gå tillbaka och fokusera på det positiva igen, och växla sedan fram och tillbaka några gånger mellan det du vill förändra och det som är positivt. Bli medveten om hur din kropp och dina känslor reagerar på de två sakerna i ditt liv, men försök inte påverka din upplevelse. Bara observera upplevelsen och bekanta dig med den.

Efter denna inledande övning så har du fått information. Du har medvetet tänkt på något du upplever som positivt i ditt liv, och på något du vill förändra. Du har även blivit medveten om hur din kropp och dina känslor reagerar på dessa saker.

Tag nu några djupa andetag, slappna av och sjunk in i upplevelsen av det du vill förändra. Upplev det så som det är i ditt liv NU, inte som du vill att det skall bli. Känn hur det känns i din kropp och i dina känslor. Sjunk lagom långt in i upplevelsen så att du samtidigt har en objektiv syn på din upplevelse. Du upplever både inifrån och utifrån samtidigt.

Ställ sedan följande fråga, utan att rikta den till någon särskild person eller del av dig: ”Jag befinner mig nu i den här situationen som jag vill förändra. Vilken är pusselbiten som jag saknar för att skapa den förändring jag behöver? Vilket är mitt nästa steg på väg mot den förändringen?”

Sitt sedan ett par minuter så passivt du kan. Sitt och observera hur din kropp och dina känslor reagerar. Försök inte tänka ut lösningar på din situation och försök inte ”lyssna” efter vad svaren på dina frågor kommer att bli.

När du känner dig redo, kom ut ur meditationen, sträck på dig och släpp alla tankar på det du vill förändra för tillfället. Notera däremot om något förändras ”av sig självt” de närmaste dagarna. Leta inte efter förändringar och försök inte tvinga igenom dem, men kanske skriv en påminnelse i din kalender om en vecka att du då skall fundera över om någon förändring inträffat.

Lycka till!

Lämna ett svar