Välkommen till Healing Göteborgs BLOGG!

Här hittar du artiklar, meditationer och fördjupningsmateriel

Om du vill komma till den vanliga hemsidan eller boka behandling, vänligen klicka på länken nedan

Länk till hemsidan

En läkare upplevelse av utmattningssyndrom

Vi kan alla drabbas av stress och utmattning. Ingen är immun, och det är viktigt att reflektera över hur vi lever. Är det hälsosamt för oss eller inte?

Det är också mycket viktigt att inse hur lång tid det kan ta att komma tillbaka från utmattningstillstånd. Om vi inte inser det så riskerar vi att ge upp därför att vi tror att det inte är möjligt.

Läs om en specialistläkare i psykiatri som själv drabbades. Länk

Att känna dina känslor för att kunna skapa det du vill ha

img_5413

Vi lever i ett samhälle där fokus ofta ligger på att förstå saker och ting. Vi är framgångsrika på områden där intellektet har en central roll, t ex tekniska uppfinningar och medicinsk forskning.

Detta är gott och väl, eftersom intellektet är en av våra viktigaste tillgångar som människor.

Det finns många skäl till att det även ha god kontakt med sina känslor. I just den här artikeln kommer jag att fokusera på känslornas roll när vi försöker skapa någonting. Att hjälpa dig skapa det du behöver eller vill ha i livet är ju det jag arbetar med på Institutet för Avancerad Energiterapi.

Det hela är egentligen mycket enkelt om man tittar på hur energifältet fungerar: när du vill skapa någonting i den fysiska världen, så färdas energin från dina tankar, genom dina känslor, till din fysiska kropp. När den kreativa energin når fram till din fysiska kropp så börjar du skapa det du tänkte på.

Många människor tror att det räcker att tänka ut det man vill ha, och sedan direkt börja skapa det fysiskt. Man tror att det är det mest effektiva sättet. Men att på detta sätt hoppa över den känslomässiga delen av skapandet kommer ofta att kräva mer ansträngning och ändå ge ett sämre resultat.

En annan anledning till att man vill undvika den känslomässiga delen av skapandeprocessen kan vara att man har blockerat vissa känslor*. Det man har blockerat är känslor som är obehagliga, smärtsamma eller skrämmande. Därför aktar man sig noga för att låta energin i skapandeprocessen komma nära dem. Men detta gör också att de saker som du vill skapa i ditt liv som på något sätt är förknippade med dessa känslor, kommer att vara svåra eller till och med omöjliga för dig att uppnå.

Man kan säga att dina känslor är själva kontaktytan mellan dina tankar och ditt fysiska skapande. Dina känslor är som bredbandsuppkopplingen mellan din dator och internet. Du kan ha en enastående kraftfull dator (=dina tankar och planer på vad du vill skapa) och ett internet fullt av möjligheter (= din fysiska kropp och den fysiska verkligheten). Men om internetuppkopplingen (= dina känslor) har bristande funktion och låg hastighet så kommer du trots dina styrkor och möjligheter inte att kunna förverkliga särskilt mycket.

Ju mer du är i kontakt med dina känslor, ju lättare kommer det att vara för dig att förverkliga dina tankar. Detta är en av anledningarna till att arbeta med att frigöra dina känslor: det kommer att hjälpa dig att skapa det du vill ha.

Om du vill så kan jag hjälpa dig i det arbetet. Kontakta mig idag för mer information, eller boka tid online.

 

*Om anledningarna till varför man blockerat sina känslor har jag skrivit mycket om på andra ställen i bloggen och på hemsidan).

Att offra något för att få något

IMG_4832

Om du verkligen vill uppnå förändring, dvs få tillgång till något du ännu inte har, så måste du offra något. Det behöver inte vara dyrt eller smärtsamt eller svårt, men du kan inte förvänta dig att få en annan upplevelse än den du har, samtidigt som du stannar kvar exakt där du är.

Om du försöker stanna kvar där du är samtidigt som du försöker uppleva något annat än det som finns där, så delar du dig själv i två delar. Du splittrar dig själv, och det är så dina problem uppstod från första början. De problem som du nu vill förändra.

Om du försöker stanna kvar där du är men uppleva något som inte finns där, så projicerar du. Du lurar dig själv att verkligheten inte är som den är, och det skapar förvirring i ditt liv. Positiv förändring innebär att först acceptera verkligheten som den är, och sedan aktivt börja skapa det du vill ha.

Du kan vara mångsidig, men du kan inte vara flera personer samtidigt. Finn klarhet i vad det är du vill och vad det är andra vill ha från dig. Du kan vara mångsidig och möta de andra så som de behöver för att känna sig trygga, men du behöver inte vara den person som de vill att du skall vara.

Måste jag förändra mig för att kunna få det jag behöver?

IMG_4574

När du befinner dig i en situation som du inte trivs med, så är det naturligt om det dyker upp tankar som säger: ”Måste jag förändra mig? Jag vill inte och det är inte rättvist. Alla fakta talar för att den andra personen (eller den yttre situationen) har fel och att jag har rätt. Jag vill inte ge upp. Jag har lärt mig att man ska stå upp för vad man tycker. Om jag själv har rätt och den andre fel så ska jag inte ge sig.” Osv…

Ja, det kan ligga mycket i det sättet att tänka. Särskilt om det är en akut situation där du måste agera nu för att hindra att någon blir skadad. Det är också ett naturligt sätt att tänka om du anser att det är din skyldighet att hjälpa andra människor, fastän de uppenbarligen inte vill ha hjälp eller förändra sig. Eller om du tror att det är ditt ansvar eller ditt fel att de bär sig negativt åt, och att du därför måste få dem att ändra sig.

Men om du inser att alla mänskor har sitt eget ansvar för sina liv och handlingar. Om du har erbjudit hjälp och råd och de väljer att inte ta emot detta. Då kanske du behöver tillåta dem att leva som de vill (och ta konsekvenserna av detta). Kanske behöver du titta dig om efter en annan lösning för att fylla dina egna behov än att någon annan skall förändra sig.

Du har dina egna behov som är viktiga för dig att fylla. Låt inte principer och åsikter om hur saker och ting borde vara hindra dig från att se hur verkligheten egentligen ser ut. Låt inte teoretiska principer hindra dig från att skapa det du behöver.

Ett annat perspektiv för att beskriva samma sak är: ditt huvud är sysselsatt med att bedöma sådant som ”rätt” och ”fel”, medan ditt hjärta accepterar verkligheten som den är. Det innebär inte att hjärtat tycker att det är ”bra” om det händer något smärtsamt. Det betyder bara att hjärtat inte låtsas som att det inte gör ont när det faktiskt gör det.

När någons sårar dig så kan ditt hjärta hantera detta, medan ditt huvud inte kan acceptera det. Om du följer ditt huvud så kommer du att dras in i en ond cirkel av att bevisa vem som har rätt och vem som har fel, och när du går i en cirkel så kommer du ingen vart. Om du istället följer ditt hjärta så accepterar du smärtan sådan som den är, och väljer då den enda möjliga metoden för att bryta den onda cirkeln och påbörja en positiv spiral av utveckling. Det är en spiral som kan lyfta dig till nivåer av insikt och skapande som är omöjliga för huvudet att förstå.

Obs: Försök inte acceptera smärta och orättvisa med ditt huvud, det vore att försöka lura dig själv. Släpp istället alla dina tankar om situationen och låt hjärtat hantera den. Låt ditt fokus gå ifrån den negativa situationen, och långsamt röra sig mot centrum av din bröstkorg. Låt dina tankar om situationen röra sig från huvudet och till bröstet. Försök inte göra någonting åt dem. Sjunk djupt in i ditt hjärta. Vila där och vänta på att en förändring ska ske inom dig.

Föreställningar om världen

IMG_4580

Vårt mentala sinne generaliserar därför att det är en av de saker som det är specialiserat på. När det generaliserar så skapar det föreställningar om vilka vi är och hur världen ser ut.

Men ingen av oss passar helt in i den generella mallen, vare sig vi generaliserar positiva eller negativa aspekter av oss själva eller världen. Så frågan är: vad är rätt och sant för just dig? Hur upplever du dig själv och världen just nu? Hur kan du använda den generaliserade mallen som ett verktyg för att först hitta dig själv, och sedan släppa taget om mallen och inse att den inte bär någon specifik sanning om just dig.

Du är sanningen om dig själv, och mallen var ett verktyg som hjälpte dig att uppleva detta.

 

Rätt eller Verkligt?

img_3903

Många av oss har en vilja att göra det som är rätt i olika situationer. Vi vill uppföra oss på rätt sätt, köpa rätt saker, fatta rätt beslut osv.

Men det som är ”rätt” är inte en universell sanning. Det som är rätt kan vara olika beroende på vilken situation du är i eller vem du är tillsammans med. Det har väldigt mycket att göra med vilket perspektiv du har för stunden.

Kanske har du någon gång haft en stark åsikt om något, men när du fick mer information så ändrade du dig? Ditt perspektiv förändrades, och då förändrades också din personliga sanning om vad som var rätt.

Ha inte för bråttom att göra det perfekta valet just nu. Det du väljer nu kommer att leda dig till en ny upplevelse och ett nytt perspektiv, och där kanske något helt annat känns rätt för dig.

Om jag skall fördjupa resonemanget lite så kan man säga så här: det som är rätt har inte alltid något med verkligheten att göra. Om du tror att det som är ”rätt” automatiskt är ”verkligt” så kommer du att undra varför saker och ting går fel i ditt liv. Du gjorde ju de rätta valen, och ändå blev det fel.

Jag skulle vilja definiera ”rätt” och ”verkligt” så här.

Rätt: I överensstämmelse med regler och överenskommelser. Det som är rätt sker på mental nivå (i våra tankar). Det är baserat på erfarenhet av vad som har hänt tidigare, och på en sannolikhet för vad som kommer att hända i framtiden. Allt detta händer i den symboliska, mentala, konstruerade, projicerade världen som inte är verklig alls. Den är som bäst en förenklad karta av hur verkligheten skulle kunna vara.

Verkligt: Det som du upplever i nuet, som är pågående och inte teoretiskt eller översatt till symboler. När du är i kontakt med det som är verkligt så är du här och nu och upplever, ögonblick efter ögonblick, vad som ÄR, oavsett om det är ”rätt” eller ”fel”, ”sant” eller ”falskt”.

 

Om jag skall dra en praktisk slutsats av detta så är det att du kan använda det som du tycker är ”rätt” som en praktisk metod för att fatta beslut i vardagen. Du kan även till viss del använda det till att göra långsiktiga (men flexibla) planer. Men syftet bör hela tiden vara att hjälpa dig skapa det du behöver i nuet (i verkligheten). Att göra det ”rätta” är ett verktyg, inte målet. Om du märker att du ofta gör det rätta bara för att det är rätt, så är risken att du inte lyckas uppnå dina mål eftersom ditt fokus är någon annanstans.