Del 9. Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

Detta inlägg är ett utdrag ur ett större dokument som finns under ”Val och förändring”, vilket sammanfattar centrala tankar i den här bloggen. Då det kan vara lite mastigt att läsa hela på en gång, så publicerar jag dokumentet del för del under några dagar.

-Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

-Vår inre förmåga. Vi bär alla inom oss en intuitiv kunskap om vad vi behöver och vad som är det rätta för oss. Vissa kallar denna kunskap för vår inre längtan, vår ledstjärna i livet. Medvetet och omedvetet följer vi denna inre längtan och försöker förverkliga den. Vi behöver hjälp och stöd för att kunna skapa detta som vi längtar efter i livet, och målet för detta stöd är att hjälpa oss till en position där vi själva klarar av att skapa det vi behöver. På samma sätt har vår kropp en inre skapande och självläkande förmåga. Kroppen vet intuitivt vad den behöver och vad som är rätt för den. När vi sätter ett plåster på ett sår eller gipsar ett brutet ben, så är det inte plåstret eller gipset som läker skadan, utan det är kroppen som läker sig själv. Plåstret eller gipset är ett stöd till kroppen så att den kan utnyttja sin egen förmåga att läka och skapa nytt. Denna förmåga till läkning och skapande av allt vad vi behöver finns naturligt inom oss, både i vår fysiska kropp och i vårt psyke. Det finns många metoder som kan stödja den förmågan. På min mottagning för energihealing och personlig utveckling för att stödja och hjälpa mina kunder att komma i kontakt med sin inre, unika kunskap. Jag hjälper dem att finna sin inre auktoritet, vare sig det gäller hälsa, ekonomi, relationer eller självförverkligande, så att varje förändring de väljer att göra i sina liv kommer inifrån, inte från yttre krav och förväntningar. Om du vill så är jag redo att hjälpa dig när du av egen kraft vill skapa eller läka något i ditt liv.

Lämna ett svar