Del 5. Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

Detta inlägg är ett utdrag ur ett större dokument som finns under ”Val och förändring”, vilket sammanfattar centrala tankar i den här bloggen. Då det kan vara lite mastigt att läsa hela på en gång, så publicerar jag dokumentet del för del under några dagar.

-Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

-Därför att man ibland vill att någon annan skall förändra sig; endast då tror man att en positiv förändring kan ske i ens eget liv. Man kanske anser att det är någon annans fel att man befinner sig i en negativ situation. Det är sant att andra människors handlande påverkar oss. Men om man vill att någon annan skall förändra sig för att man själv skall kunna få det man behöver, så handlar det i grund och botten om att man själv vill kunna fortsätta göra på exakt samma sätt som man gjort hittills, men att resultatet skall bli annorlunda. Man vill skörda frukten av förändring, men man vill inte förändra sig. Man kanske tycker att man själv har rätt och att den andra personen har fel. Problemet med detta förhållningssätt är att man lägger makten över sitt liv och sin lycka i någon annans händer. Man gör sig själv hjälplös, eftersom man tror att positiv förändring i livet är beroende av någon annans beslut. De goda nyheterna är att man inte behöver vänta på att någon annan skall förändra sig, utan man kan lära sig att ta eget ansvar för sitt liv och skapa det man behöver. Eget ansvar är inte detsamma som att ta ansvar för att andra människor gör det rätta så att man själv kan må bra. Eget ansvar är att acceptera att alla människor gör sina egna val, och att det enda som kan skapa bestående positiv förändring i ens eget liv är att göra positiva val för sig själv och att fullfölja dem. Den yttre situationen är som den är, men man kan lära sig nya sätt att möta den.

Lämna ett svar