Del 4. Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

Detta inlägg är ett utdrag ur ett större dokument som finns under ”Val och förändring”, vilket sammanfattar centrala tankar i den här bloggen. Då det kan vara lite mastigt att läsa hela på en gång, så publicerar jag dokumentet del för del under några dagar.

-Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

-Därför att när man väljer att skapa det man verkligen önskar sig i livet, så kommer det att ske en förändring även i andra delar av ens liv, och tanken på den förändringen kan vara förknippad med negativa förväntningar. Man kanske önskar att endast vissa saker i ens liv skall förändras, men att andra saker skall förbli som de är. Man vill ha förändring men man vill samtidigt stanna kvar där man är. Man upplever en trygghet i att veta vad man har, men man vet inte vad man får. Man önskar sig förändring men man är övertygad om att den förändringen även kommer att föra med sig negativa effekter, och därmed sitter man fast i en situation utan lösning: ”Om jag väljer att inte skapa förändring så blir jag kvar i den nuvarande situationen som jag inte trivs med, och om jag väljer att skapa förändring så tror jag att förändringen kommer att visa sig negativ.” Man känner sig hjälplös och låst, vilket kan leda till att man resignerar eller väljer desperata och destruktiva handlingar. Men man kan lära sig att hantera den här låsta situationen och därmed skapa det man behöver i sitt liv.

Lämna ett svar