Del 2. Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

Detta inlägg är ett utdrag ur ett större dokument som finns under ”Val och förändring”, vilket sammanfattar centrala tankar i den här bloggen. Då det kan vara lite mastigt att läsa hela på en gång, så publicerar jag dokumentet del för del under några dagar.

-Varför är begreppen ”val” och ”förändring” så viktiga?

-Därför att hela den person man är idag, hela den livssituation man befinner sig i, är ett resultat av de medvetna och undermedvetna val man har gjort under sitt liv. Naturligtvis har yttre omständigheter spelat en mycket stor roll för hur ens liv har blivit, både i positiv och negativ bemärkelse. Men det som framför allt avgör hur ens livssituation har blivit är hur man har reagerat på dessa yttre omständigheter. En reaktion är en form av undermedvetet val, en instinktiv tolkning av situationen, och två personer som upplever samma situation kan tolka den på helt olika sätt. Olika tolkning av situationen gör att man ser olika möjligheter och risker. Detta ligger till grund för de medvetna val man gör när man skapar sin livssituation.

Lämna ett svar