Vad är body-mind tekniker?

Body-mind tekniker, så som jag använder begreppet, är både ett förhållningssätt och ett sätt att arbeta. Enkelt uttryckt ser jag människan som en helhet, där kropp, känslor, tankar, socialt samspel osv är direkt länkade till varandra.

Detta kanske inte låter som ett så annorlunda förhållningssätt. De flesta är nog medvetna om att kropp och psyke påverkar varandra, t ex om jag är stressad så drar jag kanske upp axlarna och känner mig därför spänd och öm där, eller kanske jag får problem med magen.

Traditionellt skulle man då försöka påverka de kroppsliga symtomen (t ex med massage och träning för spända axlar, medicinering och kostråd för magproblem) och den mentala orsaken (t ex med samtalsstöd, rådgivning och medicinering för stress och oro).

Inget fel i detta anser jag, och jag tror att många får precis den hjälp de vill ha och behöver på detta sätt.

I body-mind konceptet är dock kropp, känslor och tankar mer integrerade med varandra. Man talar om ”blockeringar” i kroppen, vilket innebär att om man lider av stress och magproblem, så kanske orsaken till problemet faktiskt sitter ”i magen”. Dvs även stresskomponenten sitter i magen, inte endast det fysiska symtomet.

Detta är en stark förenkling av både traditionell vård och body-mind konceptet, men den kanske kan ge en liten orientering i ämnet.

Lämna ett svar