Medvetna och undermedvetna val

För att knyta an till förra inlägget om ”Att göra val”, så är det värt att påpeka att vi gör många val varje dag som vi inte är medvetna om att vi gör. En anledning till att vi är omedvetna om dessa val och beslut kan vara att de är automatiserade, dvs vi kan göra dem samtidigt som vi är fokuserade på annat. Till exempel kanske vi kan gå samtidigt som vi pratar med någon annan, och alltså är fokuserade på den andra personen.

Men det finns även en undermedveten del av vår person, en del av oss som vi inte identifierar oss med. Den delen av oss tar hela tiden in intryck och reagerar på dem, precis som vår medvetna del gör.

Den undermedvetna delen av oss är varken ”bättre” eller ”sämre” än vår medvetna del, men den spelar en roll för vad som händer i våra liv. Den undermedvetna delen gör också val som påverkar oss, precis som den medvetna delen gör.

En del av arbetet när man ägnar sig åt ”personlig utveckling” är att lära känna mer av sig själv (de delar av sig själv som man hittills varit omedveten om), inte endast utveckla de delar av sig själv som man känner till.

I det undermedvetna finns en potential som vi kan utnyttja när vi vill skapa förändring i våra liv.

Lämna ett svar