Att göra val

När vi vill förändra något i vår situation, så är det antagligen en längre eller kortare process som består av flera olika steg. Först kanske vi inte är medvetna om att något behöver förändras, sedan händer något som skapar en medvetenhet om behovet av förändring, vilket i sin tur leder till ett önskemål om förändring. Därefter kan vi göra valet att försöka skapa den förändring vi önskar.

Ofta ser vi det som att vi gör ett val när vi väljer att aktivt göra någonting nytt eller annorlunda; när vi skrider till handling. Men det kan ibland vara till hjälp att reflektera över att vi hela tiden gör val. Vi väljer att handla eller vi väljer att inte handla. Det är inte så att när vi, efter att under en lång tid ha förberett oss och planerat, skrider till handling, att det är endast då vi gör ett val för att påverka vår situation. Hela tiden fram till den punkt då vi skrider till handling, har vi gjort valet att inte handla, att inte aktivt försöka påverka vår situation.

Eller för att använda begreppet förändring: fram till den punkt där vi väljer att göra annorlunda än vad vi har gjort tidigare… fram till den punkten väljer vi att fortsätta göra det som håller oss kvar i situationen som vi vill förändra.

Om detta är en del av en medveten strategi, så kan det vara till hjälp. Till exempel: om man väljer att inte handla under en period av planering och förberedelser, för att sedan kunna göra en väl avvägd insats mot förändring.

Men om man säger till sig själv att ”jag kan inte komma till skott, jag vet inte om jag skall välja ditt eller datt”, då kan det vara till hjälp att inse att man inte egentligen väntar på att göra sitt val. Man gör sitt val redan nu. Valet att stanna kvar i den situation som man säger sig vilja förändra.

Lämna ett svar